Varovanje osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

I. Splošno

Podjetje Marjetka Podplatan s.p. (v nadaljevanju ponudnik) zbrane osebne podatke obdeluje in varuje skladno z:
– Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) (EU Regulation 2016/679)
– Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 94/07)
– Zakonom o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17)

Ponudnik se zavezuje, da skladno z zakonodajo obdeluje in varuje zaupnost osebnih podatkovin zasebnost uporabnikv spletne trgovine. Ponudnik zbrane osebne podatke uporablja samo za namene opravljanja storitev. Osebni podatki se posredujejo samo za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki jih ima ponudnik do uporabnika.

Podatki ponudnika, ki obdeluje osebne podatke:

Marjetka Podplatan s.p.

Ljubljanska cesta 21

3230 Šentjur

ID za DDV: SI18137679

Matična številka: 3268136000

II. Obdelava osebnih podatkov

 • Kontaktni podatki za obdelavo in posredovanje spletnega naročila, ponudb, kontakta preko spletnega obrazca:
  – ime in priimek;
  – naslov za dostavo, firmo oz. naziv pravne osebe, ter ID za DDV pri pravnih osebah;
  – naslov elektronske pošte; geslov šifrirani obliki;
  – telefonsko številko;
  – druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v spletni trgovini ali v svojem profilu)
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani in newsletterja
  – kliki na povezave, porabljen čas
  – podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (odprtje sporočila, kliki na povezave v sporočilu)

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.

Osebne podatke ponudnik uporablja samo po predhodnem dovoljenju uporabnika za točno določene namene uporabe in obdelave osebnih podatkov. Ponudnik lahko osebne podatke obdeluje do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le za toliko časa, kolikor je nujno za dosego namena, zaradi skaterega so bili podatki zbrani, odjavo od naročnine na e-pošto oz. dokler ponudnik ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

Uporabnik ima ves čas možnost zahtevati vpogled in spremembo podatkov v bazi.

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, tj. 5 let za hranjenje podatkov o sklenjeni in izpolnjeni pogodbi med ponudnikom in uporabnikom, ter 10 let za hranjenje računov.

III. Namen obdelave in uporabe osebnih podatkov

Ponudnik obdeluje uporabnikove osebne podatke za enega ali več namenov, po vašem predhodnem dovoljenju:

 • izpolnitve ponudnikovih obveznosti pri naročilu v spletni trgovini
 • komuniciranje z uporabnikom glede zagotavljanja storitev, ter komunikacija preko povpraševanj, pletnih kontaktnih obrazcev
 • uveljavnljanje pravnih zahtevkov in reševanje sporov
 • tržno komuniciranje preko e-pošte
 • analize o prodaji blaga in podatki o uporabniški izkušnji v spletni trgovini

IV. Dostop do osebnih podatkov

Uporabnikovih osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen v primeru, da imajo z nami sklenjeno pogodbo o sodelovanju, na podlagi katere izvajajo opravila ali dostop do osebnih podatkov. To so:

 • dostavne službe
 • ponudniki programerskih rešitev
 • ponudniki pošiljanja e-pošte
 • ponudniki storitev marketinga

Naši pogodbeni partnerji in njihovi zaposleni so enako kot mi zavezani k spoštovanju pravnih določil o varovanju osebnih podatkov.

 V. Uporabnikove pravice

V zvezi z osebnimi podatki lahko od nas kadarkoli zahtevate:

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

VI. Postopek preklica privolitve obdelave osebnih podatkov in uveljavljanje pravic iz prejšnjega odstavka

 • E-pošta: iz baze prejemnika e-sporočil se lahko kadarkoli odjavite s sporočilom na info@chai.si ali s klikom na povezavo “odjava”, ki se nahaja na dnu elektronskega sporočila
 • Podatki v bazi uporabnikov: s pisnim zahtevkom, ki ga naslovite na info@chai.si lahko kadarkoli preverite ali zahtevate izbris podatkov s katerimi razpolagamo

Uporabnik je seznanjen, da lahko ponudnik za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Uporabnik je seznanjen, da mora upravljavec na zahtevo uporabnika, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

VII. Izvajanje politike zasebnosti

Ponudnik ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Politika varovanja osebnih podatkov je bila posodobljena 1.9.2019